Groepsbehandeling

Groepstherapie voor volwassenen 25-65 jr.

Door Jeannette Weemhoff en Rebecca Hartz

Doelgroep

De groep is bedoeld voor mensen die in contact met zichzelf en anderen tegen de volgende problemen aanlopen:

  • Onzekerheid
  • Moeite om voor zichzelf op te komen
  • Moeite om ruimte voor zichzelf te vragen zonder schuldgevoel
  • Moeite om zich open te stellen
  • Schaamte en verlegenheid
  • Geremdheid
  • Moeite om dingen los te laten

Toelichting

Zorgen voor jezelf hoeft niet te concurreren met geven om de ander. Des te meer je je eigen verlangens en behoeften serieus neemt en hieraan uiting kunt geven, des te meer je oprecht in staat bent om aan anderen te geven en ontvankelijk te zijn voor andermans perspectieven.

Soms is het lastig om een gezond evenwicht te vinden. Misschien herken je het dat je eerder tegen jezelf zal zeggen dat je niet moet zeuren of rekening moet houden met de ander, dan dat je aangeeft waar je last van hebt of behoefte aan hebt. Of je hebt je zo voorgenomen om nu niet meer over je grenzen te laten gaan dat je je flexibiliteit dreigt te verliezen.

In de groep word je uitgenodigd nieuwsgierig te zijn naar je eigen en andermans motieven, gedachten en gevoelens. De groep is een proeftuin waar je kunt experimenteren met nieuw gedrag. Op deze manier krijg je meer inzicht in interactiepatronen en beter contact met anderen.

Het is wetenschappelijk bewezen dat van een goed contact met je omgeving een beschermende werking uitgaat voor het ontwikkelen van depressies, angststoornissen of relatieproblemen.

Wat wordt van deelnemers verwacht?

Belangrijke ingrediƫnten om te kunnen profiteren van groepstherapie zijn: bereidheid om je probleem in te brengen, meedenken met elkaar, elkaar opbouwende feedback geven, vertrouwelijk omgaan met wat in de groep besproken wordt en regelmatig aanwezig zijn.

Praktisch

De groep vindt plaats op dinsdag van 17.00 tot 18:30 uur op de Zijlweg 144. Voorafgaand aan de groep vindt een individueel gesprek plaats waarin je kennismaakt met beide therapeuten en waarin jouw persoonlijke focus wordt vastgesteld. Tweemaal per jaar evalueren we je persoonlijke doelen. Dit is ook het moment waarop afscheid wordt genomen en waarop nieuwe cliƫnten in de groep kunnen instromen.

Kosten

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering en wordt rechtstreeks bij je verzekeraar in rekening gebracht. De basisverzekering kent een eigen risico, raadpleeg daarvoor je polisvoorwaarden.

Informatie en aanmelding

Jeannette Weemhoff, BIG geregistreerd GZ psycholoog en NVGP erkend groepspsychotherapeut.

www.pprhaarlem.nl

e-mail: weemhoff012@gmail.com