Tarieven

Sinds 1 januari 2022 is de bekostiging in de GGZ veranderd. Van elke verrichting die ik doe in het kader van uw behandeling wordt er een factuur opgesteld en naar uw zorgverzekeraar verstuurd. De duur van het consult bepaalt het tarief, waarbij ik de gereserveerde tijd in mijn agenda aanhoud. Mocht een consult meer dan een kwartier afwijken van deze planning zal ik de duur van het consult aanpassen.

Omdat ik niet meer zoals voorheen in gehele behandelingen kan declareren, heeft dit impact op het eigen risico dat u betaalt op het moment dat gedurende de behandeling een nieuw kalenderjaar begint. Uw eigen risico wordt dan mogelijk twee keer aangesproken.

Met de volgende zorgverzekeraars heb ik een contract: CZ, Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, FBTO, OZF, Avero, Delta Lloyd, Ohra, VGZ, IZZ, Menzis, Anderzorg, DSW, Multizorg, Stad Holland, Caresq. Vergeet u overigens niet het verplicht eigen risico per jaar waar psychologische zorg ook onder valt. Als u dat niet al aan andere specialistische zorg kwijt bent, dan bent u dit kwijt aan de eerste paar gesprekken. Om de zorg vergoed te krijgen dient altijd een DSM diagnose te worden vastgesteld.

Neem ik elk geval altijd even contact op met uw zorgverzekeraar en raadpleeg uw polisvoorwaarden.

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_646867_22/#content_bijlagen

Indien gewenst is het mogelijk om een behandeling zelf te betalen. Ik hanteer dan bovenstaande NZA-tarieven. 

Als u kijkt bij ‘Ambulant – Kwaliteitsstatuut sectie II’ en vervolgens bij gezondheidszorgpsycholoog, dan wel bij psychotherapeut, vindt u per tijdseenheid bijbehorend maximaal tarief. Per verzekeraar verschilt het percentage dat ik van dit maximum tarief in rekening mag brengen, maar deze is bij geen enkele verzekering hoger dan 96% van het maximum tarief. Deze tarieven zijn inclusief indirecte tijd, zoals bijvoorbeeld verslaglegging.

Indien u via de huisarts en zorgverzekeraar de behandeling vergoed krijgt, gelden de tarieven die met de betreffende zorgverzekeraar afgesproken zijn.