Tarieven

Per 1 januari 2014 wordt de behandeling in de zogenaamde Basis GGZ vanuit de basisverzekering voor 100% vergoed als ik een contract heb met uw zorgverzekeraar en gemiddeld voor 60-75% vergoed als ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar. Met de volgende zorgverzekeraars heb ik een contract: CZ, Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, FBTO, OZF, Avero, Delta Lloyd, Ohra, VGZ, IZZ, Menzis, Anderzorg, DSW, Multizorg, Stad Holland, Caresq. Vergeet u overigens niet het verplicht eigen risico per jaar waar psychologische zorg ook onder valt. Als u dat niet al aan andere specialistische zorg kwijt bent, dan bent u dit kwijt aan de eerste paar gesprekken. Om de zorg vergoed te krijgen dient altijd een DSM diagnose te worden vastgesteld.

Neem ik elk geval altijd even contact op met uw zorgverzekeraar en raadpleeg uw polisvoorwaarden.

Standaard tarieven Psychologenpraktijk Hartz

Individueel (behandel) consult: € 90; 45 minuten direct contact met cliënt en 15 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking).

Intake a 60 minuten direct contact en 45 minuten indirect: € 150
Individueel kort consult: € 45; 20-25 minuten direct contact met cliënt en 5-10 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking).
Telefonisch consult of email-consult: € 22; vergelijkbaar met kwart consult. Betreft een inhoudelijk overleg in het kader van de voortgang van de behandeling met cliënt.

Tarief Overig (zorg)product: het maximum OZP-tarief voor de prestatie: 'ozp niet-basispakketzorg consult' vastgesteld door de NZa is voor 2018: 101,03 euro per sessie. Het tarief van mijn praktijk is 97% van dit maximum tarief.

No show: Indien u een gemaakte afspraak niet nakomt of niet langer dan 24 uur van tevoren afbelt dan ben ik genoodzaakt u hiervoor € 45 in rekening te brengen.


Indien u via de huisarts en zorgverzekeraar de behandeling vergoed krijgt, gelden de tarieven die met de betreffende zorgverzekeraar afgesproken zijn.