Geheimhouding en Dossier

Alles wat u mij vertelt is strikt vertrouwelijk. Ik ben gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Informatie aan derden, bijvoorbeeld uw arboarts, werkgever of huisarts mogen niet zonder uw schriftelijke toestemming worden verstrekt. Er wordt dus vooraf altijd toestemming aan u gevraagd. Het is gebruikelijk uw verwijzer, meestal uw huisarts, te berichten over de conclusies. Als u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dat aangeven en dan gebeurt dat niet.

In mijn praktijk werk ik met een goed beveiligd dossier. Ik ben verplicht hierin te rapporteren over het beloop van uw behandeling. U heeft het recht dit dossier in te zien of delen hiervan te kopiƫren. Mijn persoonlijke aantekeningen maken geen deel uit van het dossier. Uw dossier wordt na afloop van de behandeling bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn (15 jaar) en daarna vernietigd. U kunt het dossier eerder later vernietigen. Daarvoor dient u wel een schriftelijk verzoek te doen.

Voor verdere informatie over uw privacy en persoonsgegevens zie het blad 'Privacy Policy' onder het kopje Werkwijze.