Hoe werkt het?


Therapeutische relatie

Veel onderzoek heeft aangetoond dat vooral de kwaliteit van de therapeutische relatie verantwoordelijk is voor een positieve verandering. Immers, als u zich veilig, vertrouwt en gehoord voelt in een niet-oordelende, positief accepterende en tegelijkertijd stimulerende en uitdagende omgeving, is de kans veel groter dat u zich kwetsbaar durft op te stellen en nieuwe dingen aan durft te gaan. Van daaruit kan een proces van groei en ontwikkeling plaatsvinden. 

Onderzoeken van patronen

Samen gaan we eerst kijken naar wat er nu aan de hand is en waar wij de behandeling op moeten richten. Hiervoor kijken wij naar hoe bepaalde patronen in uw jeugd zijn opgebouwd. Als volwassene kijken we immers anders tegen iemands mogelijkheden en onmogelijkheden aan dan als kind. Door die patronen op gevoelsmatig niveau te erkennen kunnen zij gemakkelijker losgelaten worden. Vervolgens kijken we naar hoe deze oude patronen nu nog een rol spelen in uw dagelijks leven en proberen wij minder automatisch en meer bij het nu passend gedrag te zoeken.

In de behandeling leert u zich meer bewust te worden van wat u voelt en wat uw onderliggende behoeften zijn. De nadruk ligt vooral op voelen en doorleefd inzien. Alleen snappen hoe iets is gegaan werkt minder dan in het hier en nu het gevoel kunnen dragen van wat het terug denken aan toen oproept. Verder biedt behandeling de kans om te oefenen en te experimenteren met nieuw gedrag. 

Patronen in de therapeutische relatie

U kunt in de behandeling merken dat bepaalde patronen die zich vaak voordoen in relatie met anderen, zich ook kunnen herhalen of voordoen in de relatie met mij als therapeut. Dit is begrijpelijk en juist welkom: het geeft vaak een hele waardevolle gelegenheid om dit samen te onderzoeken in een veilige en vertrouwde omgeving. Ik ben als psychotherapeut juist opgeleid deze - veelal onbewuste- patronen te herkennen. Door het te benoemen en te bespreken kunnen ze bewust worden gemaakt waardoor u erover kunt reflecteren en er meer regie over kunt ervaren. Dit komt de relatie met uzelf maar vaak ook de ander ten goede. Mijn ervaring is dat deze gesprekken soms confronterend kunnen zijn maar vaak juist ook heel vruchtbaar  en kunnen leiden tot groei en transformatie.

Voorbeeld

Zelf heb ik bijvoorbeeld ervaren dat ik mij veel heb geschaamd over van alles in mijn leven. Doordat ik nu meer bewust ben van dat ik mij schaam en kan voelen en erkennen dat ik mij schaam hoef ik dit minder te verbergen. Hierdoor durf ik mij meer open te stellen voor nieuwe ervaringen, waardoor de schaamte minder is geworden. 

Betrekken van mensen uit de omgeving

Het kan nodig of wenselijk zijn andere belangrijke naasten uit uw omgeving in de behandeling te betrekken. Dit gebeurd uiteraard altijd in gezamenlijk overleg.