Wat is Psychotherapie?

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Deze hoeft zich niet noodzakelijk te richten op de klachten maar kan ook gericht zijn op de persoon. Dit gebeurd wanneer de klachten in relatie worden gebracht met de persoonlijkheid. Problemen waarvoor mensen in therapie gaan zijn o.a.: angsten, depressies, dwanghandelingen, stemmingswisselingen, geen relaties of banen vast kunnen houden, geen beslissingen kunnen nemen, klachten van nooit weten wat je wil of voelt of wie je bent. 

Er zijn verschillende effectieve psychotherapeutische behandelvormen en interventies. Psychotherapie is maatwerk. Zelf ga ik graag eclectisch te werk wat betekent dat ik vooral technieken en methoden uit verschillende therapeutische stromingen toepas en gebruik. De meeste affiniteit heb ik met de persoonsgerichte en experientiele vormen van psychotherapie, maar ook psychodynamische psychotherapie waaronder affectfobie therapie en mentaliseren bevorderende therapie. 

Als filosofie spreekt mij vooral aan eerst de mens te zien en daarna pas het probleem. In de persoonsgerichte benadering staat experientieel voor ervaren, beleven en gewaar zijn waarbij beleving en betekenis op de voorgrond staan. Door meer contact te maken met uw gevoelens kunt u meer in overeenstemming leven met wat u echt nodig hebt en kunt u meer richting geven aan uw leven hoe u dat wilt. Er wordt gewerkt met denken, voelen en zijn: het hart, het hoofd en het lichaam. Het betekent ook dat ik sterk in het hier en nu probeer te blijven bij de onmiddellijke ervaringen. 

Het doel van psychotherapie is meer zelfkennis en zelfregie, zodat de relatie met uzelf en de relatie met anderen kan verbeteren en klachten kunnen worden vermindert. Psychotherapie is vaak hard werken: het vraagt motivatie, inzet en geduld. Verandering verloopt meestal grillig en niet lineair. Echte verandering leidt vaak tot groei en transformatie.