Werkwijze

Aanmelding

Nadat u zich heeft aangemeld wordt er met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is om uw klachten, problemen en hulpvraag helder in kaart te brengen. Vervolgens bespreken wij wat ik u kan bieden en of u hiermee akkoord gaat. Bij het starten en het afronden van de behandeling kan het zijn dat ik een aanvullende klachtenlijst afneem om een inschatting te maken van de ernst van uw klachten en te kijken of uw klachten zijn verbeterd. Als ik van mening ben dat ik uw problemen niet kan behandelen of als ik denk dat een ander aanbod passender is dan bespreek ik dit natuurlijk met u en verwijs ik u zo nodig door. Na het intakegesprek wordt er een behandelplan opgesteld met een korte samenvatting van de problemen, de diagnose en uw doel(en) van de behandeling.

Behandeling

Een behandeling bestaat doorgaans uit ongeveer 5 tot 12 gesprekken, afhankelijk van de aard en de intensiteit van uw klachten en uw hulpvraag. Er zijn 4 verschillende zorgtrajecten: kort, middel, intensief en chronisch. Op basis van het eerste gesprek en de verwijzing van uw huisarts zal ik een inschatting maken voor welk zorgtraject u in aanmerking komt. Tussentijds zijn eventuele wijzigingen ook mogelijk. Gesprekken vinden veelal plaats met een frequentie van 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken. 

Methoden

In mijn behandelingen maak ik gebruik van verschillende effectieve behandeltechnieken waaronder cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, mindfulness-based technieken en mentaliseren bevorderende therapie-technieken. Ook heb ik veel affiniteit met de zogenaamde affectfobie therapie.