Wie Ben Ik?

Mijn naam is Rebecca Hartz en ik werk sinds ongeveer 10 jaar als zelfstandig gevestigd GZ psycholoog in mijn eigen praktijk in Haarlem en bij andere vrijgevestigde praktijken. Ik ben sinds 2010 in bezit van mijn BIG registratie tot GZ Psycholoog. Dat betekend dat ik een universitaire opleiding Klinische Psychologie heb gevolgd en vervolgens een 2-jarige postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog heb afgerond. Mijn achtergrond is veelzijdig, ik heb zowel voor grote GGZ instellingen gewerkt op een polikliniek en dagbehandeling voor persoonlijkheidsstoornissen maar ook binnen kleinschalige praktijken waar ik zowel generalistische als specialistische behandelingen heb uitgevoerd. Naast individuele behandelingen heb ik veel gewerkt met groepen. Sinds een aantal jaar begeleid ik samen met een collega Psychotherapeute Jeanette Weemhoff (www.pprhaarlem.nl) een inzichtgevende psychotherapiegroep voor volwassenen op de dinsdagavond van 17:00 tot 18:30. 

Als GZ psycholoog sta ik ingeschreven in het BIG register onder nummer 39913708825.

Om mijn kennis up-to-date te houden volg ik geregeld cursussen. Verder neem ik deel aan een intervisiegroep voor intercollegiaal overleg.

Op verzoek kunt u mijn kwaliteitsstatuut inzien. Een kopie hiervan ligt op mijn praktijk en is ten alle tijden beschikbaar voor inzage. Zie voor meer informatie over het kwaliteitsstatuut: https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Home/About

In mijn behandelingen kan ik gebruik maken van een medebehandelaren die de uitvoerende taken van de behandeling op zich nemen.  Dit kan alleen indien de betreffende zorgverzekeraar dit toelaat en indien u hier zelf akkoord mee gaat. Als regiebehandelaar blijf ik altijd in het proces van de behandeling nauw betrokken en ben ik achter de schermen aanwezig. Tijdens de behandeling zal in ieder geval 1 keer direct contact plaatsvinden met de regiebehandelaar. De medebehandelaar heeft altijd een universitaire opleiding afgerond richting de klinische psychologie of orthopedagogiek en dient zich net als de regiebehandelaar te houden aan de beroepscode voor psychologen.