Wie Ben Ik?

Mijn naam is Rebecca Hartz en ik werk sinds 11 jaar als zelfstandig gevestigd Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-Psycholoog) in mijn eigen praktijk in Haarlem. Als GZ-Psycholoog heb ik eerst een universitaire opleiding Klinische Psychologie gevolgd en daarna nog een 2-jarige postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog. 

Mijn achtergrond is veelzijdig, ik heb zowel binnen grote GGZ instellingen gewerkt op verschillende afdelingen (polikliniek en deeltijd) als in meer kleinschalige vrijgevestigde praktijken. Mijn ervaring is hierdoor breed, ik kan zowel generalistisch als meer specialistisch werken. Naast individuele behandelingen heb ik veel ervaring met het begeleiden van groepen (zie voor meer informatie onder het kopje 'Groepsbehandelingen'). 

Als GZ psycholoog sta ik ingeschreven in het BIG register onder nummer 39913708825.

Om mijn kennis up-to-date te houden volg ik geregeld cursussen. Verder neem ik deel aan een intervisiegroep voor intercollegiaal overleg.

Op verzoek kunt u mijn kwaliteitsstatuut inzien. Een kopie hiervan ligt op mijn praktijk en is ten alle tijden beschikbaar voor inzage. Zie voor meer informatie over het kwaliteitsstatuut: https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Home/About

Ik werk veel samen met collega's van verschillende disciplines en verwijs als het nodig is graag door, bijvoorbeeld als een meer lichaamsgerichte aanpak gewenst is of als medicamenteuze ondersteuning gewenst is. Voor de praktijk van mijn psychiater collega zie: https://www.psychiatrie-leijde...